Εξειδικευμένη Εμπειρία

Εξειδικευμένη Εμπειρία

Το Κ.Δ.Β.Μ Atom είναι στελεχωμένο με μια πλειάδα επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων αιχμής, με σκοπό να πραγματοποιεί ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφενός να ανταποκρίνονται στις ανάγκες το εργατικού δυναμικού και της σύγχρονης αγοράς εργασίας και αφετέρου να ακολουθούν τις καινοτόμες τάσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς.

Ο επιστημονικός πυρήνας του Atom αποτελείται από ανθρώπους με μακρόχρονη πείρα στην επαγγελματική εκπαίδευση και την αξιολόγηση των σύγχρονων τάσεων της παραγωγικής διαδικασίας.

Η επιλογή των στελεχών του έχει γίνει με άξονα α) την εμπειρία τους σε ερευνητικά Ευρωπαϊκά προγράμματα και τις συνεργασίες με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, β) την επιτυχή ενασχόλησή τους με τον κόσμο της αγοράς και της επιχειρηματικότητας, γ) τη μακρόχρονη πείρα τους στη διδασκαλία και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Οι πιο σημαντικοί τομείς που δραστηριοποιείται το Atom είναι:

 • Οικονομίας και Διοίκησης
 • Πληροφορικής
 • Τουρισμού & Παροχής Υπηρεσιών
 • Πολιτισμού & Αθλητισμού
 • Περιβάλλοντος – ΑΠΕ
 • Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
 • Παιδαγωγικών
 • Αγροτικής καλλιέργειας – Αγροτουρισμού
 • Μεταφορών
 • Μέσων Μαζικής ενημέρωσης
 • Τεχνικών επαγγελμάτων
 • Επαγγελμάτων τεχνολογίας της πληροφορίας